Ngày 5/8, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết Triển lãm tác phẩm của các họa sĩ đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật sẽ tổ chức từ 6 đến 15/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Buổi triển lãm tranh giúp công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế có cái nhìn khái quát về sự hình thành và phát triển của thị trường mỹ thuật Việt Nam.

Hơn thế, buổi triển lãm cũng mong muốn tôn vinh, giới thiệu các họa sĩ đã khẳng định tên tuổi, vị thế trên thị trường mỹ thuật trong nước và quốc tế.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chọn lựa, tôn vinh những gương mặt tiêu biểu cùng những tác phẩm của họ để công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế có được cái nhìn khái quát về sự hình thành, phát triển của thị trường mỹ thuật Việt Nam.

Các tiêu chí chọn lựa: Có tác phẩm chất lượng nghệ thuật tốt, có dấu ấn cá nhân và bán được nhiều tác phẩm, có vị trí trên thị trường mỹ thuật, Ban tổ chức và giám tuyển triển lãm đã lựa chọn 19 tác giả tham gia, gồm 12 họa sĩ ở Hà Nội và 7 họa sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm lần này đã chọn ra 19 họa sĩ gồm: Đặng Xuân Hòa, Bùi Hữu Hùng, Lê Thanh Sơn, Đinh Quân, Thành Chương, Trần Lưu Hậu, Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong, Phạm Luận, Phạm An Hải, Vũ Đình Tuấn, Hồng Việt Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung, Hồ Hữu Thủ, Trần Văn Thảo, Nguyễn Tấn Cương, Hứa Thanh Bình, Lê Kinh Tài.

Hoạt động của buổi triển lãm cũng góp phần ghi nhận những thành tựu, nỗ lực của họa sĩ cho sự phát triển của thị trường mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa.

Một số bức tranh trong buổi triển lãm:

Tác phẩm 'Chốn bình yên' của họa sĩ Lê Thanh Sơn.

Tranh sơn dầu “Tuổi đời” của Đặng Xuân Hòa.

Tranh sơn mài "Gia đình nhà chuột" của họa sĩ Thành Chương

Tranh sơn dầu “Về miền yêu thương” của Đào Hải Phong.

Tranh sơn dầu “Ánh trăng” của Phạm Luận.